Perihal Syarikat Peguaman Kami

 

Peguam-peguam kami pakar dalam pelbagai bidang undang-undang. Kami juga berpengalamam melakukan kes-kes di Mahkamah Negara, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan yang termasuk:

 

Kes-Kes Jenayah

ü  Kes-kes jenayah yang melibatkan pelbagai akta termasuk Kanun Hukuman (Penal Code)

ü  Kes-kes jenayah jalan raya

ü  Kes-kes penyalahguanaan dan pengedaran dadah

ü  Kes-kes seksual

 

Mahkamah Keluarga Singapura

ü   Kes Perceraian (Sivil dan Syariah)

o   Hak penjagaan anak-anak

o   Nafkah isteri dan anak-anak

ü  Perintah Perlindungan Diri di bawah Piagam Wanita[1]

ü  Perkara probet dan pentadbiran harta pusaka (termasuk kematian tidak berwasiat)

 

Kes-Kes Sivil

ü  Perwakilan dan nasihat bagi kes saman sivil di Mahkamah termasuk

o   Ketidakpatuhan dalam menunaikan kontrak

o   Hal-hal ganti rugi

o   Proses Bankrup/Muflis

o   Pembubaran syarikat

o   Garnis

o   Perlindungan/pampasan/tanggung rugi fitnah, kerugian

o   Injunksi

ü  Penyelesaian Pertikaian Mahkamah (CDR)

ü  Huraian Pertikaian Alternatif (ADR)

ü  Akta Perlindungan daripada Gangguan (POHA)

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Women’s Charter